Pályázat elektromos kerékpárra

Közzétéve:

Kategória:

Az 1 milliárd forintos keretösszegű pályázat utolsó szakasza november 1-jén, reggel 8 órakor nyílt meg. A támogatás maximális mértéke ebben a körben is a vételár 50 százaléka, pedálszenzoros kerékpárok esetében legfeljebb 90 ezer forint, nyomatékszenzoros kerékpárok esetében pedig legfeljebb 150 ezer forint. A pályázati dokumentumokat november 5-én éjfélig lehet benyújtani. A kiírás és bővebb információk az IFKA honlapján érhetők el: https://kerekpar2020.elektromobilitas.ifka.hu/

Pályázattal elnyerhető támogatás
Jelen program esetében kizárólag a pályázati portálon található „Regisztrált kereskedők listáján” (https://elektromobilitas.ifka.hu) szereplő kereskedőtől beszerzett, jelen pályázati kiírás I/4.1. pontjában előírt műszaki követelményeknek megfelelő elektromos rásegítésű kerékpár beszerzéséhez nyújtható vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás mértéke:
• Pedálszenzoros hajtási rendszerrel felszerelt elektromos rásegítésű kerékpárok esetén a támogatás maximális mértéke a beszerzés időpontjában érvényes maximum bruttó 400.000 Ft-os eladási ár 50 százaléka, de legfeljebb 90.000 forint.
• Nyomatékszenzoros hajtási rendszerrel felszerelt elektromos rásegítésű kerékpárok esetén a támogatás maximális mértéke a beszerzés időpontjában érvényes maximum bruttó 900.000 Ft-os eladási ár 50 százaléka, de legfeljebb 150.000 forint.

A támogatással beszerezhető elektromos rásegítésű kerékpár darabszáma maximum 1 db, személyenként legfeljebb 1 db pályázat nyújtható be. Egy személy több pályázat benyújtására akkor sem jogosult, amennyiben több bejelentett munkaviszonnyal/ megbízási jogviszonnyal/ lakóhellyel rendelkezik.

A támogatást a Támogató az elszámolás jóváhagyását követően – a Kedvezményezett és a regisztrált Kereskedő között megkötött Engedményezési szerződés alapján – a regisztrált Kereskedő részére folyósítja.

A pályázat benyújtását követően saját felelősségre az elektromos rásegítésű kerékpár beszerzése megkezdhető (azaz megrendelhető, és a beszerzési eljárásának megindításához szükséges, a megrendelő által a kereskedő részére előleg fizethető), de az elektromos rásegítésű kerékpár nem vehető át a Támogatói Okirat hatályba lépése előtt. Az elektromos rásegítésű kerékpár végszámla szerinti teljes vételár összegének kiegyenlítése a Kedvezményezett által kizárólag a Támogatói Okirat hatályba lépését követően történhet meg. A Támogatói Okirat kereskedő általi befogadásával a végszámla kiállítható. A végszámla fizetendő összege minimum a támogatás összege.

Az elektromos rásegítésű kerékpárokra vonatkozó műszaki követelmények Jelen kiírás szerinti támogatást kizárólag az EN 15194:2017 (MSZEN 15194:2018) szabványnak megfelelő, 250 W vagy annál kisebb legnagyobb folyamatos névleges teljesítményű̋ , elektromos segédmotorral felszerelt, pedálhajtású, legalább 44-es vázméretű vagy legalább 26” (összecsukható kerékpár esetén legalább 16”) kerékméretű kerékpárokra lehet igényelni, amelyeknél a motor kikapcsolódik, ha a kerékpáros nem folytatja tovább a pedálok hajtását, illetve teljesítménye a jármű̋ sebességének növekedésével fokozatosan csökken, majd mielőtt elérné́ a 25 km/h sebességet, a motor leáll.

További műszaki követelmények:

• kerékpár maximális tömege: 30 kg;
• külső gumi maximális szélessége: 60 mm;
• kerékpáron gázkar nem lehet;
• akkumulátor nem tartalmazhat ólmot. A fenti műszaki követelményeket teljesítő elektromos rásegítésű kerékpárok tájékoztató jellegű listája a pályázati portálon a https://elektromobilitas.ifka.hu elérhetőségen található meg.

A támogatást kizárólag a fenti műszaki követelményeket teljesítő elektromos rásegítésű kerékpárokra lehet igénybe venni. Az EN 15194:2017 (MSZEN 15194:2018) szabványnak és műszaki követelményeknek való megfelelést a regisztrált kereskedőnek igazolnia kell (gyártói nyilatkozat/tanúsítási jegyzőkönyv). A műszaki követelmények megfelelősége tekintetében felmerülő vitás kérdések esetén a Magyar Kerékpáripari és Kereskedelmi Szövetség (MKKSZ) 3 munkanapon belül visszajelzést ad Támogató részére, mely hivatalos szakmai állásfoglalásnak tekinthető. Az MKKSZ szakmai állásfoglalása ellen fellebbezésnek helye nincs. A támogatás kizárólag új elektromos rásegítésű kerékpárra igényelhető

Bejegyzés megosztása